Si Palui: Bakupiah Putih

cropped-palui512
Standard

Si Palui: Bakupiah Putih

TAKUMPULAN di masjid salat sunat hari Arba Mustamir. Tujuannya tulak bala supaya dalam satahunan dihadap ini kadada

Si Palui: Bakupiah PutihBPost/RizaIlustrasi palui

TAKUMPULAN di masjid salat sunat hari Arba Mustamir. Tujuannya tulak bala supaya dalam satahunan dihadap ini kadada musibah nang manghinggapi warga masyarakat di daerah Palui. Jadi samuaan warga jiran di kampung disuruh ulih tetuha kampung supaya umpat maramiakan jamaah baibadah di hari Arba Mustamir. Continue reading

Rajaki Pamilu

rajaki-pamilu
Standard

Kada habis-habisnya Palui katuju mahuhulut Garbus wan Tulamak bila takumpul. Tapi bubuhannya kada jara jua bakumpul lawan Palui, sabab mun kadada Palui rasa sunyi tu pang. Lawan Palui tamasuk baik hati, katuju mambayari kakawalannya makanan atawa minuman ka warung.

Continue reading

Jajak wan Junjung

jajak-wan-junjung
Standard

Mamarina Si Garbus nang di Anjir, Wa Haji Adul baniat bapangantinan. Sidin basaruan sampai ka Banjar, salajur manyaruani Palui, Tuhirang, Tulamak, lawan Garbus, sakalian wan bininya jua. Karena sudah tarakat di banua Banjar, kaluarga datangan talu atawa ampat hari badahulu. Buhannya ngini bagutung ruyung baulah tungku pangawahan, sarubung, atawa palataran nang tajunggat wan jabuk.

Continue reading